Partners en sponsors

Venster op de Vecht is een initiatief van
  • Dept. Informatica, Universiteit Utrecht
  • Vechtplassencommissie
  • Landschap Erfgoed Utrecht

Samenwerking

De samenwerking tussen de Vechtplassen- commissie en Museum de Ronde Venen lag voor de hand. De Utrechtse Schatkamer stimuleerde deze samenwerking door een gezamenlijke subsidie te verstrekken die het mogelijk maakt de experimentele versie van Venster op de Vecht om te bouwen naar een gestructureerde publieksversie.
De Vechtplassencommissie

De Stichting Vecht-Publicaties heeft ten doel het inventariseren van publicaties over de Vecht en de Vechtstreek en het bevorderen van de totstandkoming van zulke publicaties, met name die welke kunnen bijdragen aan de instandhouding en bevordering van het landelijk en stedelijk schoon in deze streek.
De doelstelling wordt ondermeer gediend door het onderhouden van de site Vecht.NL op internet. Gestreefd wordt maar een zo compleet mogelijk en doorzoekbaar bestand van Vecht-boektitels. Tevens wordt online verslag gedaan van onderwerpen van belang voor het landelijk en stedelijk schoon in de Vecht- streek, in samenwerking met regionale organisaties als de Vechtplassencommissie, Niftarlake, historische kringen.
De stichting verwerft zijn middelen door middel van subsidies en giften van ondersteunende instellingen en particulieren. Een en ander is na te lezen in de jaarverslagen en statuten (pdf bestand).

Stichting Vecht-Publicaties
Secretariaat: Herman Veelenturf
Hoogstraat 20
1381 VS Weesp
info@vecht.nl
www.vecht.nl

Niftarlake

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake is opgericht op 13 juni 1912 in 'De Wakende Haan' te Abcoude. Doel is “De belangstelling voor de geschiedenis en oudheden van de Gouw Niftarlake opwekken en vermeerderen en zo veel mogelijk medewerking verlenen aan instandhouding van oudheden en historische monumenten". Hiertoe organiseert Niftarlake excursies, lezingen en tentoonstellingen en geeft een Jaarboek uit.

Bestuursleden E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman hebben in 1978 het standaardwerk ‘Plaatsen aan de Vecht en de Angstel – historische beschrijvingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht en de Angstel- van Zuilen tot Muiden’ uitgegeven. Het boek is vier maal herdrukt, maar een nieuwe heruitgave is niet mogelijk. Voor Venster op de Vecht is dit boek gedigitaliseerd en bijgewerkt. Alle teksten zijn te vinden onder de ‘Meer weten’ knop bij iedere buitenplaats die op de Google Map staat.

De Utrechtse Schatkamer

'De Utrechtse Schatkamer' van de provincie Utrecht maakt de rijke Utrechtse culturele historie toegankelijk voor het publiek. Zij doet dit door culturele instellingen zoals musea, archieven, historische verenigingen en andere non-profit instellingen te ondersteunen.
'De Utrechtse Schatkamer' verleent subsidie, adviseert, inspireert en stimuleert samenwerking.

Bekijk hier de website .

waterlelie
Sponsors

De realisatie van Venster op de Vecht is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: (op alfabetische volgorde)
- Cultuurplatform Vechtstreek
- Gemeente Stichtse Vecht
- Karel Nagel fonds
- Maapron B.V.
- Milieufederatie Noord-Holland
- Provincie Noord-Holland
- Provincie Utrecht -De Utrechtse Schatkamer
- Provincie Utrecht -Gebiedscommissie Utrechtse
  Vecht en Weiden

- Rabobank Rijn en Veenstromen
- Rie de Boois-fonds
- SNS Reaal Fonds
- Stichting Het Groene Land
- Stichting Mr August Fentener van Vlissingen    
  Fonds

- Vechtplassencommissie
- Willem van Leusden Stichting
- Vrienden van de Vecht

 

COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?