Over het project


Het doel van Venster op de Vecht is om de biografie van de Vechtstreek digitaal te ontsluiten en om de bezoeker te stimuleren zelf van het cultuurlandschap te genieten en het te ontdekken: thuis en in het veld.

site screenshot - over het project
landschappen

Op Venster op de Vecht komt de bezoeker via een kaart bij één van de negen ‘landschappen' die in het cultuurlandschap van de Vechtstreek worden onderscheiden. Deze landschappen zijn het gevolg van de interactie tussen verschillende menselijke activiteiten met hun natuurlijke omgeving. Ieder ‘landschap' wordt gekarakteriseerd door een aantal kenmerken, die model staan voor hun ‘soortgenoten'. Dat noemen we ‘landmarks'.
site screenshot overhetproject2
historie

De verschillende vormen van menselijke activiteit zien we als processen - zoals de ontginning, de vervening, of de bouw van buitenplaatsen -die in de loop der tijd opeenvolgende ‘lagen' van het cultuurlandschap hebben gevormd en hun sporen hier hebben achter gelaten. Zo horen kastelen en buitenplaatsen tot de kenmerken van het landschap ‘Vecht en oeverwal' - met bijvoorbeeld Oudaen en Goudestein als landmarks - en is de polder Groot Mijdrecht een landmark voor het landschap ‘droogmakerij'.

De Vechtstreek bestaat uit het grote veenweidegebied van de Heuvelrug tot aan de polders van Groot Mijdrecht, waar de Vecht en de Angstel doorheen stromen.
Kijkdaar.nl

Kijkdaar.nl geeft locatie-informatie op je smartphone én op je PC.


Informatie op locatie kan met moderne smartphones op veel manieren. Ze hebben allemaal één ding gemeen: de informatie is compact, vanwege het kleine scherm en omdat men "in het veld" niet de ideale omstandigheden heeft voor al te uitgebreide diepgang.
Kijkdaar.nl geeft meer diepgang door het combineren van Mobiel en PC.

Kijkdaar.nl is ontwikkeld door BICmultimedia, een gespecialiseerd bedrijf met meer dan 25 jaar media-ervaring in de Cultuur- en Erfgoedsector. Het project zichtopmaastricht.nl stond model voor de Kijkdaar applicatie. Hierbij was het aanbieden van gelaagde informatie het uitgangspunt: snel en dynamisch voor het brede publiek, diepgaand en breed voor de geïnteresseerde leek en professional.

Voor meer informatie: www.kijkdaar.nl

appstore
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?