Hoe werkt het?
Om de processen te verklaren die geleid hebben tot het cultuurlandschap zoals u dat vandaag de dag kunt zien en beleven, kunt u kiezen voor twee ingangen:  Landschap of Historie.

Landschap
De ingang 'Landschap' toont een kaart met de negen landschappen die in het cultuurlandschap van de Vechtstreek worden onderscheiden. Deze landschappen zijn het gevolg van de interactie tussen verschillende menselijke activiteiten met hun natuurlijke omgeving.
Ieder landschap wordt gekarakteriseerd door een aantal zichtbare kenmerken: landmarks. Deze zijn aangegeven met een stip op de Google Map. Ieder in de kleur die hoort bij het desbetreffende landschap.

Historie
De tijdlijn van de ingang Historie geeft de chronologie aan van de verschillende vormen van menselijke activiteit -processsen zoals de ontginning, de vervening, of de bouw van buitenplaatsen - die de opeenvolgende ‘lagen' van het cultuurlandschap hebben gevormd. Ook hier horen landmarks bij, in de kleur van het tijdvak op de balk.

Bij de markers van de buitenplaatsen is een tabblad 'Meer weten'. Hier vindt u de gedigitaliseerde tekst van het niet meer verkrijgbare standaardwerk 'Plaatsen aan de Vecht en de Angstel' van E. Munnig Schmidt en A.Lisman.

De site heeft een desktopversie en een mobiele versie. Thuis uw bezoek voorbereiden kan, maar ook onderweg is alle informatie bij de hand. 

Type:  HTTP//M.VENSTEROPDEVECHT.NL
in uw browserbalk om op de mobiele versie van deze site te komen

PC versie

De desktopversie van Venster op de Vecht toont u de Landschappen, Historie en Google maps met alle landmarks. Vele onderwerpen kennen een 'Meer weten' tabblad, waarin dieper op de materie wordt ingegaan. Zo kunt u uren 'dwalen' door de site, omdat er op verschillende manieren en op verschillende niveaus informatie wordt verschaft. 

De landmarks op de kaarten hebbben diverse kleuren. De kleur geeft aan bij welk landschap of welk historisch tijdperk het gemarkeerde punt hoort.
Vaak heeft een punt meerdere kleuren, omdat het onderwerp dan zowel vanuit het landschappelijk als het historisch perspectief bekeken wordt.

De buitenplaatsen bijvoorbeeld hebben de kleuren blauw (landschap: Vecht en oeverwal) en paars (historie: Buitenplaatsen). Zo wordt de samenhang tussen landschap en historie (aardrijkskunde en geschiedenis) duidelijk.

Hoe meer u inzoomt, hoe meer landmarks u kunt onderscheiden. 

Favorieten

 

Wanneer u gebruik wilt maken van ‘Favorieten’ vraagt het systeem om een ‘account’ aan te maken. Dit is gratis. U dient een geldig e-mailadres op te geven en een wachtwoord. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om uw gegevens te bevestigen en om u incidenteel op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen betrekking hebbend op dit systeem. Deze correspondentie is voorzien van de mogelijkheid om u met 1 muisklik uit te schrijven. De informatie wordt gegarandeerd NIET gebruikt voor andere doeleinden.
Mobiele versie
Alle informatie voor uw ontdekkingstocht 'in het veld' vindt u op de mobiele versie: http//m.vensteropdevecht.nl.

Interactieve plattegrond

De interactieve plattegrond toont de gekozen informatiepunten (points of interest), deze kaart is op de meeste pagina's zichtbaar. U kunt onderwerpen aanklikken in de kaart of in de lijst eronder.

Menu
Het menu geeft toegang tot 'Ontdek', 'In de buurt', 'Favorieten' en 'Info'. Het menu wordt telkens onderaan het scherm herhaald.

Ontdek!
Is de startpagina, hier treft u een interactieve plattegrond en de hoofdcategorieën aan.

In de buurt (GPS vereist)
Laat zien waar u zich in het gebied bevindt en op welke afstand zich bezienswaardigheden bevinden. Uw smartphone moet dan wel beschikken over satellietnavigatie (GPS).

Favorieten
Elk onderwerp kan als favoriet gemarkeerd worden (een hartje met een +). De knop favorieten geeft toegang tot uw persoonlijke lijst met onderwerpen. Zo kunt u eerdere geselecteerde informatiepunten gemakkelijk terug vinden. Het is wel nodig dat u een 'account' aanmaakt met e-mailadres en wachtwoord. U kunt uw account ook delen, zodat anderen uw aanbevelingen kunnen volgen.

Info
geeft belangrijke informatie over de werking van deze site, copyrights, disclaimer. (U heeft deze keuze al gemaakt, anders kon u deze pagina niet zien.)
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?