ontstaan vechtlandschapeerste bewoningagrarisch bedrijf 1000-1500grote ontginningmachtsstrijd utrecht-hollandkasteleneconomie 1350-1575waterhuishoudingverveningagrarisch bedrijf 1500-1660economie 1575-1850droogmakerijenbuitenplaatsenagrarisch bedrijf 1660-1760agrarisch bedrijf 1760-1870industrialisatieagrarisch bedrijf 1870-1940agrarisch bedrijf 1945-hedencultuur & recreatiewaterhuishouding
inleiding
meer weten
Cultuur & recreatie
- Vechtstreek al sinds de gouden eeuw een toeristische trekpleister
- Door grote diversiteit aan natuur en cultuur en veel restanten van een
  rijk verleden biedt de streek voor welk wat wils
- De verschillende aspecten van het 'museum zonder muren' dat deze
  regio is worden verteld door musea, molens en cultuurhistorische
  instellingen die verenigd zijn in de stichting Vechtsnoer

De Vechtstreek is een eldorado voor bezoekers en bewoners door de grote variatie op cultureel en recreatief gebied, de afwisseling in het landschap en bebouwing en vanzelfsprekend door de rivier zelf!

U kunt varen over de rivier of de plassen, fietsen of wandelen langs uitgestrekte weilanden en historische parkbossen, boerderijen en buitenplaatsen, kastelen en forten, theekoepels en kerken, historische dorpjes en weidse plassen of musea, restaurants, bijzondere winkeltjes, fruitboomgaarden en molens bezoeken. Voor jong en oud is hier iets te beleven. 

Al eeuwenlang een trekpleister
Al vanaf de 17de eeuw trok deze streek door de grote hoeveelheid buitenplaatsen met hun prachtige tuinen reizeigers vanuit heel Europa. Het toerisme nam door een economisch moeilijke tijd af in de 19de eeuw maar leefde vanaf het begin van de 20ste eeuw weer op. Tegenwoordig varen en fietsen duizenden mensen over en langs de rivier en genieten van hetgeen de streek te bieden heeft.

Cultuur
Voor de bezoeker van de Vechtstreek zijn slot Zuylen en het Muiderslot een 'must'. Hier beleeft men op een prachtige manier het leven in de 18de eeuw resepctievelijk de middeleeuwen. Ook het Vechtstreekmuseum in Maarssen heeft een interessante vaste tentoonstelling over de buitenplaatsen, naast een halfjaarlijkse wisselexpositite. In het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen zijn ook tentoonstellingen te bezoeken. Daarnaast zijn er diverse bibliotheken, een Cultuurhuis en een theater in Maarssen.
                                                         
De musea, kastelen, buitenplaatsen, molens en archieven die gezamenlijk het culturele, historische en landschappelijke verhaal van de Vechtstreek vertellen, zijn hiernaast op de kaart aangegeven. Zij zijn in 2011 het samenwerkingsverband Vechtsnoer aangegaan. Doel hiervan is dat door samen te werken en naar elkaar te verwijzen de verschillende verhalen van dit gebied samenhangender verteld en getoond zullen worden. Een van de acties is de website Zicht op de Vechtstreek met thematische, informatieve fiets- en wandelroutes door het gebied.

           
Cultuur & recreatieToerisme in de Vechtstreek en het plassengebied

Recreatie en toerisme spelen in de Vechtstreek al eeuwen lang een rol: Al vanaf de 17de eeuw werkte deze streek als een magneet op reizigers: de aaneenschakeling van imponerende buitenplaatsen met schitterend aangelegde tuinen wordt in menige reisbeschrijving jubelend beschreven.

Door de economische recessie en de teloorgang van vele buitenplaatsen vanaf het einde van de 18de eeuw verloor de Vechtstreek haar recreatieve functie. Aan het begin van de 20ste eeuw leefde deze weer voorzichtig op. Een prentbriefkaart uit 1915 met daarop een toeristenboot vanuit Amsterdam (vertrek: Ferdinand Bolstraat) toont dit aan. Ongetwijfeld heeft het verschijnen in 1915 van het Verkade verzamelalbum ‘De Vecht’ met tekst van Jac. P. Thijsse hiermee te maken.


Vanaf de jaren ’30 komt meer aandacht voor toerisme. Er worden kaarten uitgegeven en er verschijnen artikelen in landelijke bladen als ‘Buiten’ . Eind jaren ‘ 30 wordt de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (VVV) afdeling ‘De Vechtstreek’ opgericht. In 1937 verschijnt de eerste Vechtstreekgids, geschreven door H. Uden Masman. Een herziene versie zag in 2012 het licht als lustrumuitgave van het dan 100 jarige Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.

Ook de opkomst van de watersport op de Loosdrechtse plassen vond vanaf de dertiger jaren plaats. Er kwamen zwembaden en recreatiehavens, zeilverenigingen werden opgericht. Wat ooit slechts achterland van de Vecht was, werd steeds belangrijker op recreatief gebied. De Vecht werd mede een aan- en afvoerroute voor varend recreatieverkeer op de plassen.

Om de toenemende stroom aan waterrecreanten het hoofd te bieden, wordt in 1993 de Mijndense Sluis, de grootste verbinding tussen de Vecht en de Loosdrechtse plassen, verdubbeld. De in onbruik geraakte sluis wordt hersteld, zodat een ‘Rondje Vecht en Plassen’ gemaakt kan worden. Jachthavens gaan sloepen en zeilboten verhuren, wat voor een grote toename aan dagjesmensen zorgt. Op een zonnige dag barst de Vechtstreek uit haar voegen. De smalle dijkweggetjes zijn immers niet gemaakt om tegelijkertijd hordes racefietsers, automobilisten, wandelaars, recreatiefietsers en motorrijders toe te laten. Een gebrek aan centrale en goed aangegeven parkeerplekken met faciliteiten om de bezoeker per fiets of te voet het gebied in te laten gaan ontbreken. Een werkgroep van het Cultuurplatform, aangesteld door de provincie Utrecht, werkt momenteel aan een recreatief ontsluitingsplan.

Cultuur
Op cultureel gebied kent de Vechtstreek een rijk scala aan instellingen, varierend van molens, kastelen tot historische kringen, een regionaal historisch centrum, theaters en musea. Deze instellingen hebben hun krachten gebundeld in een samenwerkingsverband, Vechtsnoer. Vechtsnoer ontwikkelt projecten waarin de aangeslotenen ieder hun eigen deel kunnen vertellen van de cultuurgeschiedenis van de Vechtstreek. Deze regio is immers in feite een museum zonder muren. Een van de projecten is www.zichtopdevechtstreek.nl, waar toeristische informatie  gebundeld is en waarop diverse fiets-, wandel- en vaarroutes te vinden zijn. HIervan is ook een gratis route-app ontwikkeld. 
  • geen literatuur voor dit onderwerp
kaart
Ontstaan Vechtlandschap
Eerste bewoning
Agrarisch bedrijf 1000-1500
Grote ontginning
Machtsstrijd Utrecht-Holland
Kastelen
Economie 1350-1575
Waterhuishouding
Vervening
Agrarisch bedrijf 1500-1660
Economie 1575-1850
Droogmakerijen
Buitenplaatsen
Agrarisch bedrijf 1660-1760
Agrarisch bedrijf 1760-1870
Industrialisatie
Agrarisch bedrijf 1870-1940
Agrarisch bedrijf 1945-heden
Cultuur & recreatie
Waterhuishouding
verander wachtwoord - log uit
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?